کدام کشور: آلمان اتریش سوییس بلژیک
Parsian-پارسیان
  Deutsch - آلمانی پارسی - Persisch راهنمای مشاغل ایرانیان مقیم آلمان . اتریش . سوییس . بلژیک
Firmenverzeichnis der Iraner in Deutschland . Österreich . Schweiz . Belgien
صفحه اصلی تقویم رویدادها نیازمندیها فارسی نویس گوگل در باره سایت پارسیان تماس
نام:میرمهدی ، سید مسعود . کارشناس ارشد علوم سیاسی
زمینه فعالیت: مترجم رسمی
اطلاعات: فارسی و دری
آدرس:Mirmehdi, S. Masoud . Dip. Politologe
Otto-Suhr-Allee 116
10585 Berlin
استان:Berlin
تلفن:(+49)  030-551 081 71
همراه:(+49)  0176-546 287 61
نمابر:(+49)  030-551 081 71
پست الکترونیکی:farsi_deutsch@yahoo.com
سایت اینترنتی:www.persisch-deutsch.com
بازگشت ..
برلین
تهران
2018-01-17
1396 / دی / 27    

نرخ ارز بازار آزاد به تومان

ارز فروش
EUR 42 5.527
USD -4426 -
GBP 21 6.106
CHF 46 4.683
UAE 8 1.225

نرخ فروش سکه طلا در بازار آزاد

امامی 12500 1.506.500
يک بهار آزادی 3000 1.456.000
نيم بهار آزادی 4000 728.000
ربع بهار آزادی 5000 424.000
سکه یک گرمی 283.000

تمامی نرخ ها به تومان می باشد
17.01.2018 (بدون تضمین)

تقویم رویدادها :


جستجو با گوگل